Izbor iz ponude naše biblioteke

Biserje: antologija bošnjačke književnosti
Priredio Alija Isaković

Ovaj izbor bošnjačke književnosti ponikao je u prostoj želji da nanijeti nisku "Biserje", rasutu u prašini vremena, izgubljenu u okrajcima nemara i zaborava i da je izloži ljepoti ljudskog poimanja, voljenja, da ona bude razgovor, da bude sjećanje, da bude damar duha i slijed činjenica - u nizu drugih, srodnih.
Nema sumnje da je književna komponenta koju su Bošnjaci utkali u zajedničko-jezičku književnu sferu veoma značajna. Mada, na žalost, nema sumnje da je upravo ta komponenta nedovoljno proučena, često nepravedno zapostavljena i često pogrešno cijenjena. Ili nikako. Ali, ono sto je prošlo - niti se može povratiti, niti se može negirati. Od Hasanaginice (i prije), do Selimovićevog Derviša (i poslije), traje emanacija osobito duhovne komponente i osobitog kontinuiteta, lome se osjećanja, pretaču voljenja, teku želje i ljubavi, slažu gatke i knade pjesme.

Murad Wilfried Hofmann
Islam u 3. mileniju


Koje su posljedice po Zapad ako islamskom svijetu uspije moralna i strukturalna obnova i ako pri tome islam na Zapadu dobije na svojoj privlačnoj snazi? Da li bi se islam onda mogao pokazati kao terapija koja će zapad spasiti pred samim sobom?
Ovo je pozadina, ovo su pitanja kojima se bavi ova knjiga autora Murada Wilfrieda Hofmann-a, promoviranog pravnika i dugogodišnjeg njemačkog diplomate, koji je 1980. godine prešao na islam.



Jusuf el-Karadawi
Fikh Muslimanskih manjina: Kako biti Musliman na zapadu


Autor u ovom djelu govori o problemima koji su specifični za islamske manjine usljed posebnih uvjeta života u zapadnim zemljama. Ovdje se pod fikhskim problemima misli na probleme koji zahtjevaju rješenje i liječenje iz islamskog fikha (prava) u svjetlu islamskog vjerozakona (Šerijata).
Osim gore navedenih djela imamo i mnoge druge knjige koje možete pogledati i kupiti u našim prostorijama.

(c) Islamska zajednica BiH Aachen, 2005.